Om Kattrup

Kattrup Gods er et konventionelt landbrug, der dyrker agerbrug på ca. 400 hektar. Derudover dyrker vi skovbrug på 400 hektar og juletræesproduktion på omkring 40 hektar. Godset har yderligere husudlejning og konference/teambuilding aktivitet.

 

Kattrups historie går helt tilbage til 1393, hvor Dronning Margrethe 1. skænkede Kattrup Hovedgaard til Sorø Kloster. Efter reformationen fik Kronen Kattrup igen fra Roskilde Bispestol. 

 

Igennem tiden har godset haft mange forskellige ejere. Heriblandt  kan nævnes Henrik Müller, der var Rentemester for Kongen. Han blev taget i at snyde med statens finanser og fik således frataget godset. I 1800 købte Kammerherre Mylius Kattrup og hans familie, Bernstorff-Mylius, havde Godset frem til 1949.

 

Kattrup navnet har gået igennem hele historien og stammede oprindeligt fra en landsby med tilhørende Hovedgaard. Selvom gården i korte perioder har haft andre navne som Raschenberg og  Kruserup, er det navnet Kattrup som har rodfæstet sig i egnen og stedet.

 

Kattrup Gods har siden 1949 været ejet af familien Møller.

Jeg er således fjerde generation.

 

Med Venlig hilsen

P. Anders Møller